Dasha Kuznetsova + Ilya Smirnov 14 19 32 43

Invited by Anna Teterkina
June 21—July 31, 2019 by appt. only
Opening on July 20, 7—10PM


hi@issmag.gallery +7 (926) 851 26 90 Malyy Karentnyy pereulok 9 Moscow 127051